Skip to content

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Vietnamese English
Tiện ích
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Bạn đang ở: Trang chủ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án
Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 09:28

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông báo bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Đầu tư phát triển dự án

(xem file đính kèm)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 12 2018 06:41
 

Tìm kiếm

Đối tác

MÔ TẢ :


v Vị trí Cảng: 13°46'N - 109°15'16"E

v Điểm đón trả hoa tiêu:

13°44'19"N - 109°15'16"E

v Luồng vào cảng dài: 6Km.

v Độ sâu: -11 m (Hải đồ)

v Mớn nước cao nhất tàu ra vào: -13.8m

v Năng lực tiếp nhận: Tàu 30.000 DWT