Skip to content

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Vietnamese English
Tiện ích
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Bạn đang ở: Trang chủ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 In Email
Thứ tư, 07 Tháng 4 2021 09:28

1. Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT

2. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021

3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021

4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

6. Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

7. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhận năm 2020 và tạm ứng cổ tức 2021

10. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

11. Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021

12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

14. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

16. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

17. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

18. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

19. Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

20. Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

21. Dự thảo biên bản đại hội đồng cổ đông

21. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 4 2021 07:43
 

MÔ TẢ :


v Vị trí Cảng: 13°46'N - 109°15'16"E

v Điểm đón trả hoa tiêu:

13°44'19"N - 109°15'16"E

v Luồng vào cảng dài: 6Km.

v Độ sâu: -11 m (Hải đồ)

v Mớn nước cao nhất tàu ra vào: -13.8m

v Năng lực tiếp nhận: Tàu 30.000 DWT

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay9
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả43689976

Hiện nay: 9 Khách trực tuyến
Ngày: 03 Tháng 12, 2023

Đối tác

Tìm kiếm