Thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 In
Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 01:23

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Vui lòng xem file đính kèm!

(Tải tại đây)