CÔNG BỐ THÔNG TIN In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 03:45

Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh và chấm dức Hợp đồng lao động đối với ông Hồ Liên Nam

xem file đính kèm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 07:11