Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đón tiếp đoàn đại biểu KOITA và các doanh nghiệp Hàn Quốc. In
Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 08:35

Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hiệp hội Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KOITA) vào ngày 22/11/2018 tại Cảng Thị Nại, góp phần để KOITA và các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư tại Bình Định.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 09:37