Bộ máy lãnh đạo Công ty In
Thứ hai, 28 Tháng 11 2011 10:29

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Bà Đồng Thị Ánh                            - Chủ tịch 
- Bà Lâm Ánh Vy                               - Phó Chủ tịch 
- Bà Đồng Thị Quỳnh Hương            - Thành viên

2. BAN KIỂM SOÁT 
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vương        - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Thu Hiền                        - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Yên               - Thành viên

3. BAN ĐIỀU HÀNH

- Bà Đồng Thị Ánh                           - Giám đốc
- Ông Hồ Liên Nam                         - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
Tel: 056.3894498                            -  Mobile phone: 0905.773.599
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Ông Nguyễn Văn Thi                    - Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật
Tel: 056.3892559                            - Mobile phone: 0903.599.565www.gss.com.ua
essay-outline.com
essay-outline.com
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 8 2017 08:34