Phương tiện , thiết bị In
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012 10:34

 

Loại thiết bị/ Equipment

Số lượng / Quantity

Sức nâng / tải / công suất/ Capacitty

Cẩu bờ /Crane

11

25 – 100 tấn / tons

Xe nâng /Forklift

02

2,5 – 7 tấn / tons

Xe ủi, đào / Excavator/Bulldozer

04

1,5m3 – 1,7m3

Cân ô tô điện tử /Weight station

02

80 - 100 tấn / tons

Xe đầu kéo /Truck

10

35 tấn / tons

 

www.gss.com.ua
essay-outline.com
essay-outline.com
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 7 2021 07:52