Định mức xếp dỡ In
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 03:52

 NĂNG SUẤT XẾP DỠ / PRODUCTIVITY

Mặt hàng

Commodity

Năng suất xếp dỡ (tấn/máng/ca)

Productivity (tons/crane/shift)

Hàng xi măng, phân bón, đường bao

Cement, Fertilizer, Sugar ... in bags

250 – 270

(2,000- 2,200 tons/day)

Hàng rời, thức ăn gia súc

Bulk cargo, animal feed

550 – 700

(5,500- 6,000 tons/day)

www.hot7days.com
allflashgames.org
www.conan-casino.org/
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 09:03