Cho thuê kho, bãi In
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 03:54

KHO BÃI / WAREHOUSES & YARD

Tổng diện tích mặt bằng / Total area: 30,700 m2

Hệ thống kho hàng / Warehouses:  05 kho hàng khô với tổng diện tích là 4.540m2 / 05 dry warehouses with total area of 4,540 m2

Hệ thống bãi / Yard: 12,000m2

· Bãi sau cầu tàu 30,000 DWT / After 30,000DWT Berth No.1: 8,000 m2

· Bãi sau cầu tàu 5.000 DWT / After 5,000DWT Berth No.2: 4,000 m2

www.hot7days.com
bestonlineflashgames.com/
www.conan-casino.org/
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 7 2021 03:27