Hệ thống cầu bến In
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 01:36

IMG_0007

Cầu bến:

Tên cầu/Số hiệu

Dài

Sâu

Loại hàng

Cầu tàu 30.000 DWT (cầu liền bờ)

165 m

- 9 m

Hàng tổng hợp

Cầu tàu 5.000 DWT (cầu liền bờ)

123 m

-8,0 m

Hàng tổng hợp


www.bestoffers-shop.info
allflashgames.org
slowtorrent.com
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 3 2017 02:47